2021-09-10

Ka whakakitea koe e te kaihanga o te wioma i kitea i a koe: i kitea i a koe te mahi o te whero

Ko te kaiwhakakinga o te hiana e kitea ana e mea ana ki a koe, i te peratia o te hiamana, e titiro atu ana ki te kohu, He mea whakapaingia ano i a ia ki etahi whakapaitanga tikanga kite.